Jeg kan her ikke nære mig for at komme med et par personlige betragtninger i forbindelse med de sidste ti-års forsøg på at gøre astrologien mere "videnskabelig" - i takt med de til stadighed mere og mere sofistikerede beregninger, der er blevet muliggjort gennem computer-teknologien.

Her tænker jeg bl.a. på geocentrisk vs. geografisk bredde, beregningsgrundlaget for Astro*Cartography (Jim Lewis) samt de forskellige argumenter for en større eller snævrere orbis i forbindelse med planeter af forskellig størrelse og afstand for ikke at tale om de mange forskellige hussystemer. Man kan altid finde argumenter.....

Spørgsmålet er, om astrologien primært skal forstås som et symbolsk eller videnskabeligt/rationelt system. Den "videnskabelige", teknisk sofistikerede indfaldsvinkel synes mest at tjene det formål at gøre astrologien mere "salonfähig" blandt rationelt tænkende mænd - for det er svært at få øje på en højere grad af præcision eller begrebsmæssig klarhed hos tilhængerne. Næsten komisk bliver det, når abstrakte og hypotetiske punkter/planer/planeter med største matematiske præcision udregnes for derefter at blive tydet "esoterisk" - uden muligheder for verifikation.

Det er naturligvis også et spørgsmål om, hvad vi som astrologer (eller klienter) i grunden "forlanger" af astrologien...

home menu