I mange nyere ephemerider angives der to forskellige måneknudepositioner, hhv. "mean" node og "true" node. De to positioner afviger imidlertid ikke meget fra hinanden, så i praksis vil der næppe være den store forskel (max 1°-45’). Det vil være en uhyre vanskelig opgave entydigt at få afklaret, hvilken af de to knuder, der er den "astrologisk sande" i det praktiske arbejde.

I ephemeriden ser man, at "true node" både kan have direkte og retrograd bevægelse, hvorimod "mean node" altid er retrograd og bevæger sig i jævn hastighed. Måneknuden eksisterer i kraft af månenbanens (5° graders) hældning til ekliptika. Teoretisk burde "true" og "mean" node falde sammen i det øjeblik månen passerer ekliptika - det er imidlertid ikke tilfældet.

Teknisk/astronomisk bevæger månen sig "som en fuld mand" (citat: Laurids Pedersen), altså noget slingrende, og det er således ikke muligt at bestemme en helt præcis, knivskarp bane. Beregningen af måneknuden vil derfor under alle omstændigheder være en tilnærmelse. Det eneste tidspunkt, hvor knuden kan siges at være "sand" er det øjeblik, hvor månen krydser ekliptika og derfor per definition skal befinde sig i knuden. Selve måneknuden, altså skæringspunktet mellem månens baneplan og ekliptika, kan måske endda siges at have en vis "bredde" eller orbis (månen "fylder" ca ½° på himlen, dog vil iagttagelsespositionen på Jorden indebære en vis forskydning i "sigtelinien", jvf. solformørkelsesbanerne).

Selve beregningen af "true" node sker som en slags ekstrapolation imellem to punkter i månens bevægelse, altså: "hvis vi forlænger månens bane imellem punkt x og punkt y, så vil skæringspunktet til ekliptika falde i punkt z". Men alt efter hvor disse punkter fastlægges (fx. med 5, 10 eller 15 timers mellemrum), vil der igen være afvigelser.

"Mean" node baseres på dens gennemsnitlige bane, og her vil det ikke sjældent forekomme, at en præcis konjunktion mellem månen og knuden reelt ikke ligger eksakt på ekliptika. ...fortsættes

Astrologisk set er månen under alle omstændigheder lunefuld og noget uberegnelig, både i tydningen og i tidsbestemmelse, tænk blot på den sekundære månes noget upålidelige udsagn. Somme tider ingen mærkbare effekter på eksakte aspekter med progressive måne, somme tider vigtige begivenheder uden at den progressive måne "foretager sig" noget som helst.
Videnskab eller symbolik? ...fortsættes