Oplysning om fødselstid (kopi af jordemoderattest) fås ved henvendelse til Rigsarkivet, klik på linket
Rigsarkivet