Uddannelse i øjebliksastrologi på IC-Instituttet, efterårssemestret 2012
Ringstedgade 6, kld, 2100 København, tel: 33 12 36 27
info@icinstituttet.dk

Hugin & Munin

Uddannelsen ledes af Louise Kirsebom og specialiserede gæstelærere

Introduktionsaften
åben for alle nysgerrige, gratis:


Fredag d. 21. september
18:00 -20:30


Undervisning


September:
Lø, 22/9, 9.30 - 15.30

Oktober
Lø, 13/10, 9.30 - 15.30
Lø, 27/10, 9.30 - 15.30

November
Sø, 11/11, 9.30 - 15.30
Lø, 24/11, 9.30 - 15.30

Pris: 3000,- kr

For supplerende info, skriv til louise*stellium.dk

* skal erstattes af @

 

Begrebet øjebliksastrologi er relativt nyt, det dukkede op i forbindelse med udgivelsen af bogen "øjeblikshoroskopet" i 1987, og er en udvidelse/modernisering af "horarastrologien" (navnet overtaget fra det engelske "horary"), også kaldt "arkanum" (fra latin "hemmelighed" eller "skjult").

Den klassiske horar-tradition (udbredt af den legendariske astrolog, William Lilly, i det 17. århundrede) tager udgangspunkt i konkrete spørgsmål vedrørende konkrete situationer: Bliver jeg gift med Kasper? Hvornår får vi solgt vores hus? Hvor er mit nøglebundt? For at finde svar, kigger astrologen på planeter og huse, på fixstjerner og arabiske punkter, også på såkaldte "termer" og "antiscier".

Men i dag, i vores tid og kultur, hvor vi gerne skulle være ”overskudsagtige” og vor egen lykkes smed, går spørgsmålene ofte ud over hvor, hvorvidt, og hvornår. Folk vil vide, hvad, hvorfor og hvordan. Hvad er det, der sker i mit liv? Hvorfor er jeg havnet i denne knibe? Hvordan skal jeg forholde mig?
Det har krævet en opdatering, hvor Solen (personlighedens integrerende kerne) og dyrekredsens tegn (temaer, fremgangsmåder, baggrundstæpper, vaner, miljøer, materialer), får højere prioritet. Og hvor de såkaldt "nye" planeter, Uranus, Neptun, Pluto og Chiron (der alle først blev opdaget langt efter Lillys død) har en vægt, værdi og eksistensberettigelse.

Ordet "horoskop" har i sig selv intet at gøre med hverken planeter eller stjerner, det betyder kun "kigge på tiden, kigge på nuet". Og til øjebliksastrologien hører, ikke kun at kigge på horoskopet, men, så vidt muligt, at inkludere og tolke hele den øjeblikkelige situation, fx den rådsøgendes alder, påklædning og optræden, eller samtidige begivenheder, en lille fugl, der flyver ind ad det åbne vindue, eller en ambulance, der hyler forbi nede på gaden (lægger sig således tæt op ad den indiske 'prasna'-tradition/varselstolkning). Skærpet opmærksomhed er mindst lige så vigtig som astrologisk-teknisk know-how!

Uddannelsen omfatter, udover fundamentale regler fra traditionen og undervisernes mangeårige personlige erfaringer, også indblik i aldersfaser, farvevalg og signaltolkning. Den strækker sig over fire semestre. Bortset fra introduktionsaftenen, fredag, den 21. september, foregår den mundtlige undervisning lørdage, en enkelt lørdag er erstattet med søndag, den 11. november. Sideløbende er der forud for disse lørdage skriftlig undervisning via internettet, rundsendelse af læsestof og "lektier", diskussion af aktuelle horoskoper og kommentarer til de studerendes opgaveløsninger. Enkelte, såkaldte temalørdage, vil være åbne overfor eksterne deltagere, det gælder også introduktionsaftenen.