Vore klienter kommer fra vidt forskellige kulturelle og sociale lag, og hver enkelt har sin måde at bruge vores know-how på.
Nogle interesserer sig mest for at høre om deres anlæg, styrker og svagheder. Andre har brug for praktiske løsningsforslag til at komme videre i deres liv (uddannelse, arbejde, partnerskab, etc.).
Nogle ønsker forudsigelser, andre søger det bedste tidspunkt til at starte noget nyt.
Det sker også ofte, at nogle blot ønsker at få klaring på nogle akutte spørgsmål

Når klienter kommer for at få lavet follow-up arbejde efter et førstegangsbesøg, arbejder vi primært med det progressive horoskop, transitterne og øjeblikshoroskopet.
Hele forløbet bliver optaget digitalt. Optagelsen kan også overføres til en USB-nøgle (sørg for at have mindst 250 MB ledig plads på USB-nøglen) eller sendes over internettet.

Priser:
Førstegangs konsultation: 2100,- kr. Konsultationen varer ca. 3 timer
Et follow-up besøg vil koste 900 - 1100 kr.Konsultationen varer 1-2 timer
Telefoniske konsultationer (½ - 1½ time) 400 - 900 kr. alt efter opgavens omfang