De kinesiologiske reaktioner i hånden (farveforandringer og små bevægelser) mens håndlæsningen finder sted giver håndlæseren meget vigtige informationer om klientens akutte
situation og ubevidste indstilling. Dette kunne også kaldes "tankelæsning". Den opmærksomme og intuitive håndlæser kan her komme med udsagn, hvor klienten bagefter tror, at det kun kan være synskhed (clairvoyance), som muliggør dette.

Billedlæsningen er en fascinerende disciplin, der kun kan udøves af særligt intuitive håndlæsere med clairvoyante anlæg. Under iagttagelse af hænderne vil håndlæseren se forskellige billeder træde frem. Disse billeder kan hænge sammen med linietegningerne, men somme tider "ligger de blot på overfladen". De billeder, som den ene håndlæser ser og tyder, er ikke nødvendigvis de samme, som en anden håndlæser ville se, selv om begge iagttager den samme hånd samtidigt.
Selv om man laver håndaftryk på papir, vil billederne kun sjældent kunne ses - der er mere tale om en psykisk læsning.