Dermatoglyfi (derma = hud, glyf = tegn) er den videnskabelige betegnelse for papillærrillerne i håndfladen og på fingrene. Mest kendt er fingeraftrykkene, der som bekendt alle er forskellige og derfor kan bruges til identifikation.
Disse riller skal ikke forveksles med de klassiske linier, der er foranderlige og som altid er blevet tydet af håndlæserne. Der er blevet drevet videnskabelig forskning i dette område i de sidste 150 år (genetisk betingede forhold). I de sidste par tiår er forskningen blevet udvidet til også at omfatte psykologiske dispositioner. Der laves håndaftryk på papir for derefter at underkaste mønstrene en nøje analyse.

Bevægelseslæsning (gestikulation,"indlægningen") bruges af mange håndlæsere til at
vurdere klientens umiddelbare situation, og alt efter hvor dygtig håndlæseren er, er det muligt at fortælle, hvad der sker her og nu i klientens liv - somme tider med mange detaljer.
"Blindtegningen" er en næsten "grafologisk-kiromantisk" disciplin, hvor klienten med bortvendt blik eller lukkede øjne tegner en hånd. Dette billede fortæller håndlæseren utroligt meget om klientens herskende tilstand. Tydningsreglerne følger de grundlæggende principper.