Konstitutionslæsningen handler om typebestemmelse og er helt grundlæggende. Kort fortalt drejer det sig om at kunne vurdere forskellen mellem en racer-hest og en brygger-hest. Kropstypen (og dermed håndtypen) fortæller om udfoldelsesmuligheder og -begrænsninger. Der er nu engang forskel mellem en sværvægtsbokser og en danser.
Her er der tale om genetisk fastlagte forhold, som har en overvældende stor betydning. På dette tydningsplan er en kat en kat og en hund en hund - al snak om fri vilje vil her være nonsens!
Muskulaturen vurderes (energi- og vitalitets-tilstand, arbejds-/præstations-stil), men den ændres gennem livet og kan ses som et barometer.


Medicinsk diagnose kan kun foretages af den, der allerede har en medicinsk baggrund. Dette er dog ikke vores speciale.
Kendt fra oldtiden er negle-diagnosen, der baseres på formen og neglens beskaffenhed. Neglene vokser ud i løbet af 3-6 måneder, alt efter alder, helbredstilstand og årstid, og de spejler stofskiftet på en præcis måde, endda med indbygget "tidsmåling".
Papillærrillerne (fingeraftrykkene og de fine riller i håndfladen) fortæller om genetiske dispositioner for forskellige sygdomme (kromosomforhold). Disse mønstre er uforanderlige i deres struktur, men de kan "gå i stykker" på forskellige måder og således vidne om helbredstilstanden.
Håndens linier fortæller også om sygdomsdispositioner.