Dermatoglyfi (derma = hud, glyfi = tegn) er den videnskabelige betegnelse for papillærrillerne i håndfladen og på fingrene. Mest kendt er fingeraftrykkene, der som bekendt alle er forskellige og derfor kan bruges til identifikation. Disse riller skal ikke forveksles med de klassiske linier, der er foranderlige og som altid er blevet tydet af håndlæserne. Der er blevet drevet videnskabelig forskning i dette område i de sidste 150 år (genetisk betingede forhold). I de sidste par tiår er forskningen blevet udvidet til også at omfatte psykologiske dispositioner. Der laves håndaftryk på papir for derefter at underkaste mønstrene en nøje analyse.

tilbage til menu