Konstitutionslæsningen handler om typebestemmelse og er helt grundlæggende. Kort fortalt drejer det sig om at kunne vurdere forskellen mellem en racer-hest og en brygger-hest. Kropstypen (og dermed håndtypen) fortæller om udfoldelsesmuligheder og -begrænsninger. Der er nu engang forskel mellem en sværvægtsbokser og en danser.
Her er der tale om genetisk fastlagte forhold, som har en overvældende stor betydning. På dette tydningsplan er en kat en kat og en hund en hund - al snak om fri vilje vil her være nonsens!
Muskulaturen vurderes (energi- og vitalitets-tilstand, arbejds-/præstations-stil), men den ændres gennem livet og kan ses som et barometer.

tilbage til menu