Almindeligt kendt er fødselshoroskopet, der stilles for fødselsdag, -tid og -sted. Forudsætningen er, at fødselstiden er kendt, og det er sædvanligvis ikke noget problem for folk født i Danmark i de sidste hundrede års tid. Jordemødrene har pligt til at registrere fødselstiden, og alle jordemoder-protokollerne er arkiveret på Rigsarkivet.

I gamle dage - og stadig i mange lande - kendte folk kun sjældent deres fødselstid, måske ikke engang deres alder. Alligevel har astrologerne været i stand til at yde fremragende arbejde - de brugte øjebliksastrologi!

Øjeblikshoroskopet/konsultationshoroskopet (eng: horary chart, tysk: Stundenhoroskop) stilles for det øjeblik og sted, hvor den rådspørgende ankommer hos (eller ringer til) astrologen for at få svar på sine spørgsmål. Dette er meget udbredt i Orienten, især i Indien - og det er forbløffende så præcist det fungerer i den kyndige astrologs hænder.
Et øjeblikshoroskop er særdeles velegnet til at besvare konkrete spørgsmål såsom: "Får jeg jobbet? Hvornår kan jeg sælge mit hus? Hvordan udvikler min økonomi sig? Bliver jeg gift med denne person? osv.

Men, øjeblikshoroskopet er ikke til spøg; ligesom alle andre "orakel-teknikker" er det vigtigt, at spørgsmålet er alvorligt ment - og det samme spørgsmål kan ikke stilles flere gange, med mindre udgangssituationen har ændret sig væsentligt!

Øjeblikshoroskopet kan endvidere vise sig meget nyttigt, hvor det drejer sig om at søge en strategi til løsning af problemer af menneskelig eller praktisk art.

Øjeblikshoroskopet spejler klientens livssituation så tydeligt, at det ofte er muligt at beskrive spørgsmålene, før de er blevet stillet!

 

tilbage menu