Total eclipse of the sun in 0 degrees Cancer on June 21st, 2001, 13:00 BST - only visible in South Africa
Totale Sonnenfinsternis in 0 Grad Krebs, 21. Juni, 2001, 14:00 MES - nur in Südafrika sichtbar
Total solformørkelse i 0 grader Krebs den 21. juni, 2001, klokken 14:00 - kun synlig i Sydafrika