måneformørkelse

Begivenhederne i dagene omkring selve formørkelsesdatoen vil ofte give avisoverskrifter, og børskurserne tager sig gerne et spring - men for enkeltpersoner skal man regne med en tidsmargen på 1-2 måneder, både før og efter formørkelsesdagen.

De aktuelle, kollektive konstellationer i år 2000-2001 (igen stærkt gældende for 2009-2011) er imidlertid ret barske, så der vil vise sig opsplitninger, opbrud og  konfrontationer på alle planer. Politiske og økonomiske magtstrukturer vil prøve kræfter. Der bliver omvæltninger i de politisk og geologisk ustabile zoner rundt om på jorden.

Specielt vigtig vil formørkelserne være for de mennesker, som befinder sig på et af de følgende alderstrin: Mellem 9 og 10, mellem 18½ og godt 19, knap eller godt 28 år, mellem 37 og 38, mellem 46 og 47, godt og vel 56 år, 65 til 66, 74 til godt 75, 84 til 85. Disse alderstrin markerer vendepunkter og perspektivskift. Som allerede nævnt vil der være fokus på de personlige relationer - kontakter bliver bundet eller brudt. Det vil handle om tilhørsforhold og for manges vedkommende vil der komme et kursskifte i forbindelse med livsstil og værdier. Ikke sjældent - alt efter hvad der i øvrigt sker i det personlige horoskop - kan det være skelsættende.

I den vesterlandske tradition kaldes de to skæringspunkter imellem ekliptika og månens bane "Dragens hoved" og "Dragens hale". I 1. Mosebog kap. 3 berettes om Syndefaldet og uddrivelsen fra Paradiset, da Adam og Eva lod sig friste af Slangen til at spise af Kundskabens Træ - "hvorpå de blev som Gud, deres øjne åbnedes og de kunne skelne mellem godt og ondt". Men dermed var også den paradisiske tilstand af ubevidsthed tabt - mennesket fødtes ind i tiden og dermed også til døden. Dette var prisen for bevidsthed ...fortsættes

forside menu