Computerhoroskoper versus Astrolog

Siden slutningen af 80'erne har stadigt flere mennesker fået stillet (og "tydet") deres horoskop af en computer. Der findes efterhånden en del billige astrologi-computer programmer, der ikke blot beregner horoskopet men tillige er udstyret med tydningstekster. Det hele kan printes ud ved tryk på en knap - og evt sælges.

Disse programmer benyttes kommercielt, og "astrologiske tydninger" tilbydes til en pris af et par hundrede kroner. Det ser billigt ud - men sammenlignet med produktet, er det dyrt!

For hvad er det, man får for sine penge?
I bedste fald en pæn, korrekt tegning af (det ukorrigerede) horoskop med 5-10 siders tydningstekst, der kan beskrives som brudstykker og afsnit fra en (mere eller mindre god) lærebog i astrologi.
I grunden kan teksterne ikke tages som en tydning af horoskopet, snarere som en kogebog, hvor de enkelte ingredienser beskrives hver for sig - set gennem forfatterens briller.
En færdig middagsret er en komposition, et integreret hele, ikke salt for sig, peber for sig, enkelte grøntsager for sig osv.
Rigtig mad skal serveres, smages og spises - man bliver ikke mæt af et menukort eller en kogebog.
I værste fald har man ikke blot spildt sine penge - man bliver direkte vildledt!
Hos den rigtige astrolog sker der en egentlig tydning og vurdering - og man kan stille spørgsmål. Tilbage står naturligvis så, om astrologen forstår sit fag.

Af ovenstående fremgår det vel klart, at vi ikke er tilhængere af den form for praksis og at vi faktisk anser det for en mild form for bondefangeri.
For den astrologi-studerende kan det måske være interessant at se, hvordan forfatteren af et sådant program tænker....

Den udenforstående forledes til at tro, at det er astrologi - hvor det i grunden blot er business i "astrologisk indpakning"

intro menu