ØJEBLIKSASTROLOGISK UDDANNELSE

Øjebliksastrologi, Hold 1
NB! weekendseminar med Louise

10 tirsdage


Tilmelding:
Lillian B. Jensen, Stubberupvej 14, 4880 Nysted
Mail: e-mail: info@icinstituttet.dk
Telefon: 33 12 36 27 (træffetid onsdag 10-18)
louise@stellium.dk, tlf: 46 40 25 59

1 lørdag 11.oktober

1 weekend 20.-21. september

I alt 40 timer

Undervisere: Claus Due, Louise Kirsebom og Arlette Gürtler

Som noget helt nyt tilbyder Irene Christensen Instituttet et uddannelses-forløb i øjebliksastrologi. Kurset løber over fire semestre, og på dette første hold vil deltagerne blive introduceret til de grundlæggende teknikker, som sætter os i stand til at opstille et øjeblikshoroskop og finde frem til et svar.

Et øjeblikshoroskop skal anskues på en noget anden måde end et fødselshoroskop, og derfor vil vi i løbet af dette semester gennemgå planeternes, tegnenes og husenes særlige betydning inden for denne specifikke gren af astrologien. I den forbindelse ser vi nærmere på husherskerskaber samt hus- og tegnkombinationer. Og vi fokuserer også meget på de såkaldte "signifikatorer" - dvs. de planeter, der repræsenterer bestemte personer, ting osv., som har relevans for spørgsmålet.
Undervisningen sigter mod at sætte deltagerne i stand til hurtigt selv at komme i gang med at bruge de øjebliksastrologiske teknikker, således at deltagernes egne spørgsmålshoroskoper også løbende vil kunne indgå i undervisningen som eksempler.
Herudover vil vi arbejde på at skærpe iagttagelsesevnen - ikke kun når man skal undersøge et givent øjeblikshoroskop, men også generelt i hverdagen, hvor det er utroligt lærerigt at følge med i det, som sker omkring én og sammenholde det med planettabellen. På kurset vil vi i øvrigt anvende Raphaels ephemeride flittigt.
Forkundskaber: Det forventes, at deltagerne kender de astrologiske symboler, samt at de er i stand til at beregne et horoskop på en computer.

Faste undervisningsdage: Tirsdage
Første gang den 16. september 2008 kl. 19:30
De efterfølgende tirsdage kl. 18:00
Pris: 3.500 kr.

home menu