5 NOVEMBER: FÖREDRAG AV LOUISE KIRSEBOM
Höga ideal och stora illusioner

Just den här kvällen är den mycket täta Sol/Merkurius-konjunktionen akut, när de två avslutar en cykel och påbörjar en ny. Konjunktionen varslar om "utskiftningar" av personal på arbetsplatser och politiker på toppnivå - som regel föranlett av skandaler. Stor intensitet präglar Sol/Merkurius-tider. Allt skall hinnas med - i sista stund. Saturnus har precis bytt tecken, men vacklar fram och tillbaka mellan Vågen och Jungfrun fram till juli 2010, och skärper frågor om anpassning, service och samarbete. Samtidigt är Mars på Lejonets tionde grad, där den framme i januari i sin retrograda fas möter Solen i opposition. Men den planetställning som kanske mer än någon annan präglar året är konjunktionen mellan Jupiter och Neptunus som var exakt vid midsommar, och återkommer lagom till jul. Kvällen handlar därför till stor del om höga ideal och stora illusioner. Louise kommer som vanligt att använda aktuella exempel ur sin egen praktik. Föredraget hålls på lättfattlig dansk-svenska.

Som sædvanlig lader jeg planeterne bestemme aftenens temaer.
Akut/aktuel er den meget tætte Sol-Merkur-konjunktion, Solen og Merkur afslutter deres indbyrdes cyklus og tager hul på en ny runde. Sol-Merkur-konjunktionen varsler "udskiftninger", udskiftninger af personale på arbejdspladsen, udskiftninger af politiske personligheder på topniveau - som regel ledsaget af skandaler. Energien er intens/fortættet i Sol-Merkur-tider, alt skal nås - i sidste øjeblik.
Saturn har lige skiftet tegn, er frem til juli 2010 "grænsegænger" mellem Vægten og Jomfruen, stiller skærpede betingelser omkring tilpasningsevne, serviceydelser og samarbejde. Mars er inde i sin retrograde strækning, står i 9½ Løve, dér, hvor den på vej tilbage går i opposition til Solen den 29. februar 2010. Jupiter vendte den 13. oktober, er direkte igen. Dens konjunktion med Neptun, første gang eksakt ved midsommertid, næste gang ved juletid, danner en af overskrifterne for 2009 - høje idealer og store illusioner. Jeg vil koncentrere mig om, hvordan vi oplever og håndterer disse konstellationer i vores hverdag.

Vintergatan/Malmö

home menu